690 177 055 lub (23) 6923649 centrumterapeutyczne.pultusk@gmail.com

Szkolenia

Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu
Metoda Integracji Sensorycznej