690 177 055 lub (23) 6923649 centrumterapeutyczne.pultusk@gmail.com

Trening Umiejętności Społecznych

Trening Umiejętności Społecznych jest formą treningu grupowego. Opiera się na założeniach kognitywnych, czyli bazowaniu na konkretnej wiedzy w procesie zdobywania umiejętności społecznych.

Główne cele TUS to:

– poszerzenie wiedzy o umiejętnościach społecznych;

– polepszenie funkcjonowania w obszarze umiejętności wykonawczych, poprzez rozłożenie każdej umiejętności na podstawowe elementy i zdobycie wiedzy niezbędnej do wykorzystania teorii w praktyce społecznej;

– zmiana przeżyć społecznych (zniwelowanie uczucia napięcia, stresu, wycofania, podniesienie poczucia wartości samego siebie).

Do kogo skierowane są zajęcia?

Do wszystkich osób, które mają problemy w kontaktach społecznych, do osób wycofanych, niepewnych siebie, zaburzonych emocjonalnie, agresywnych.

TUS ma bardzo dobre zastosowanie w terapii autyzmu (według klasyfikacji zaburzeń ICD 10 – symbol F 84.0) zespołu Aspergera ( F 84.5), całościowych zaburzeń rozwoju ( F 84.8).

Aby stać się kompetentnym w jakiejkolwiek umiejętności (w tym umiejętnościach społecznych) dziecko musi:

– zrozumieć umiejętność,

– zastosować ją behowioralnie, czyli przećwiczyć w praktyce,

– dostać informacje zwrotną na temat tego, czy wykonuje ją w sposób prawidłowy,

– stosować w praktyce tak często, aż zostanie ona w pełni zautomatyzowana i używana w sposób świadomy,

Zajęcia TUS uczą następujących umiejętności:

  • Zawieranie znajomości

  • Słuchanie

  • Zadawanie pytań

  • Odmawianie

  • Inicjowanie rozmowy

  • Dyskutowanie

  • Reagowanie na krytykę

  • Wyrażanie krytyki

  • Radzenie sobie z emocjami oraz ich wyrażanie

Terapeuta jako dający przykład uczestnik zajęć ma za zadanie modelowanie zachowań i kontrolowanie zachowań innych uczestników zajęć.

 

trening um spol