690 177 055 lub (23) 6923649 centrumterapeutyczne.pultusk@gmail.com

Terapia widzenia

Terapia widzenia – terapia obejmująca diagnozę i terapię pedagogiczną funkcji wzrokowych, oparta na metodach tyflopedagogicznych w pracy z dzieckiem z wadą wzroku.

Zmysł wzroku jest bardzo ważny dla prawidłowego funkcjonowania młodego człowieka. Pełni rolę stymulatora, aktywizatora, współuczestniczy w rozwoju fizycznym, psychicznym i społecznym. U dzieci z zaburzeniami widzenia bardzo ważne jest ciągłe stymulowanie zmysłu wzroku, poprzez ćwiczenia wzrokowe, koordynacji wzrokowo-ruchowej, ale także łączenie tych ćwiczeń ze stymulacja dźwiękową i dotykowo-ruchową.

Terapia widzenia opiera się na ćwiczeniach:

– poczucia światła i zmian światła,

– koordynacji wzrokowo-ruchowej,

– stymulacji systemu dotykowego w połączeniu z bodźcami wzrokowymi,

– pobudzania percepcji wzrokowej w równoległej stymulacji percepcji słuchowej,

– orientacji w schemacie ciała i w przestrzeni,

– mięśni oka, poprzez m.in. wodzenie za przedmiotami w różnych konfiguracjach schematów i przestrzeni,

– grafopercepcji i grafomotorycznych,– wyróżniania figury z tła i odwrotnie.

Wszystkie ćwiczenia mogą być oparte o programy stymulacji wzrokowej, m.in. Frostig i Horne, metodę krakowską.

Jeśli macie Państwo pytania związane z terapią widzenia lub chcielibyście zasięgnąć opinii specjalisty odnośnie swojego dziecka zapraszamy na BEZPŁATNĄ konsultację do naszego Centrum Terapeutycznego tel. 690 177 055 lub e-mail: centrumterapeutyczne.pultusk@gmail.com