690 177 055 lub (23) 6923649 centrumterapeutyczne.pultusk@gmail.com

Terapia taktylna

Terapia taktylna – inaczej zwana terapią dotykiem. Dotyk ma ogromne znaczenie w rozwoju fizycznym i psychicznym człowieka, a w obecnych czasach coraz więcej ludzi ma problem z integracją dotykową w ciele. Zmysł dotyku jest dominujący u noworodków.

Terapia taktylna obejmuje pracę z ciałem, wykorzystując zarówno techniki masażu, jak i różne wrażenia związane z odczuwaniem temperatury oraz faktur. Polega na specjalnym dotyku określonych miejsc na ciele, wg schematu indywidualnie dobranego do potrzeb człowieka. Sposoby dotyku mogą być różne: masaż powierzchniowy, dotyk głęboki, wibracja, rozcieranie lub rozciąganie. Jest to terapia zindywidualizowana. Głównym celem terapii taktylnej jest pobudzanie receptorów dotykowych na ciele, w celu większej samoświadomości. Ponadto ma na celu uruchomienie mechanizmów regulujących napięcie mięśniowe, integracji sensoryczno-motorycznej oraz budowania nowych wrażeń kinestetyczno-ruchowych. Dodatkowo pobudzany jest układ przedsionkowy, odpowiedzialny za równowagę w ciele.

Szczególnie polecana dzieciom z różnymi trudnościami w zakresie integracji sensoryczno-motorycznej, zaburzeniami neurologicznymi, zaburzeniami ze spektrum ASD, nadpobudliwych, ale także z problemami emocjonalnymi.

Jeśli chcecie Państwo skorzystać z porady specjalisty od terapii taktylnej, zapraszamy do naszego Centrum Terapeutycznego na  konsultację. Tel. 690 177 055 lub e-mail: centrumterapeutyczne.pultusk@gmail.com