690 177 055 lub (23) 6923649 centrumterapeutyczne.pultusk@gmail.com

Terapia ręki

TERAPIA RĘKI – terapia która obejmuje swoim działaniem wspomaganie rozwoju motoryki małej, ruchy dłoni oraz palców, zajmuje się usprawnianiem zaburzonych funkcji grafomotorycznych i grafopercepcyjnych. Wykorzystuje ruch całego ciała oraz zdolności motoryczne w celu uzyskania zakładanych efektów.

Jakie są wskazania do prowadzenia Terapii Ręki? Rodzicu, co może Cię niepokoić w funkcjonowaniu twojego dziecka?

  • dziecko zniechęca się przed wykonwnaiem czynności manulanych, takich jak: rysowanie, malowanie, wycinanie, lepienie, nawlekanie, szycie,

  • dziecku sprawiają trudności czynności samoobsługowe: ubieranie, zakładanie skarpetek, rękawiczek, sznurowanie butów, samodzielne jedzenie i picie,

  • dziecko było rehabilitowane w przeszłości z powodu trudności w obszarze napięcia mięśniowego, nadal prezentuje postawę charakterystyczną dla obniżoonego lub wzmożonego napięcia miesniowego,

  • dziecko ma trudności w zabawach opartych na koordynacji oko-ręka,

  • dziecko wykonuje czynności wymagające dużej precyzji zbyt wolno lub za szybko i niedbale,

  • dziecko ma trudności z przetworzeniem bodźców sensorycznych, może prezentować nadrważliwość dotykową na różnorodne faktury, formy, materiały,

  • dziecko lubi dostarczać sobie silnych bodźców dotykowych, domaga się zdecydowanego i mocnego ucisku dłoni np. siada na własnych dłoniach, bardzo mocno zaciska ręce na przedmiotach, uderza rękami w przedmioty,

  • dziecko bardzo szybko się męczy podczas pisania, co powoduje że nie chce notować wszystkiego, co powinno i ma zaległości w szkole,

  • w warunkach szkolnych pisze niedbale, niechętnie, niestarannie, ucina zdania i teksty.

DLA KOGO TERAPIA RĘKI?

Terapia Ręki skierowana jest do osób, które z różnych przyczyn prezentują trudności w zakresie motoryki małej, grafomotoryki i grafopercepcji. W szczególności są to:

– osoby z uszkodzeniami neurologicznymi,

– dzieci z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym, zespołami genetycznymi,

– osoby z zaburzeniami Integracji Sensorycznej, przekładające się na problemy z pisaniem,

– dzieci z zaburzonym napięciem mięsniowym,

– dzieci z wadą wzroku, które mogą mieć trudność w wykonywaniu czynności samoobsługowych i szkolnych pod kontrolą wzroku,

– osoby dorosłe po udarach, wylewach, ze schorzeniami neurologicznymi.

Jeśli chcecie Państwo odbyć BEZPŁATNĄ konsultację w zakresie funkcjonowania ręki, zapraszamy do kontaktu z naszym centrum.