690 177 055 lub (23) 6923649 centrumterapeutyczne.pultusk@gmail.com

Terapia psychologiczna

TERAPIA PSYCHOLOGICZNA

 

Oferujemy pomoc psychologiczną w określonych formach:

 

Zajęć ogólnorozwojowych dla maluchów – trening twórczości, zabawy stymulujące rozwój pamięci i uwagi, stymulowanie rozwoju społeczno-emocjonalnego.

 

Trening umiejętności społecznych – wzmacnianie poczucia wartości poprzez budowanie  pozytywnych  relacji w grupie rówieśniczej, rozwijanie umiejętności nawiązywania kontaktu  i rozumienia innych osób, zminimalizowanie napięcia pojawiającego się w różnorodnych sytuacjach społecznych, trening inteligencji emocjonalnej.

 

Terapia oparta na teorii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży z trudnościami i zaburzeniami emocjonalnymi: fobie szkolne, obniżony nastrój i motywacja, lęki, lęki separacyjne, depresja, tiki, nieśmiałość, wycofanie, mutyzm.

 

Diagnoza systemu rodzinnego i coaching dla rodziców- zwłaszcza w sytuacji, gdy rodzice odczuwają bezradność w opanowaniu negatywnych emocji  i trudnych zachowań dziecka. zachowań, związanych ze złością, czy buntem dzieci i młodzieży.

 

Cykl zajęć z psychologiem, dotyczący rozwoju osobistego dla dzieci i młodzieży, chcących wzmocnić swoją sferę emocjonalną i intelektualną- trening asertywności, odporności na stres, w tym stres szkolny.

 

Trening Zastępowania Agresji (TZA) –  metoda terapeutyczna mająca na celu korektę trudnych zachowań, związanych ze złością, czy buntem dzieci i młodzieży.

 

Doradztwo zawodowe/ Planowanie kariery szkolnej – (zapraszamy przede wszystkim uczniów gimnazjum lub szkół ponadgimnazjalnych) – badania kompetencji zawodowych oraz krótka diagnostyka testami psychologicznymi (inteligencji, osobowości i zainteresowań), budowa indywidualnej ścieżki rozwoju, pomoc w wyborze odpowiedniego zawodu.