690 177 055 lub (23) 6923649 centrumterapeutyczne.pultusk@gmail.com

Terapia dysleksji

Dysleksja jest jednym z wielu różnorodnych rodzajów trudności w uczeniu się. Jest specyficznym zaburzeniem uwarunkowanym konstytucjonalnie. Charakteryzuje się trudnościami w dekodowaniu poszczególnych słów, co najczęściej odzwierciedla niewystarczające zdolności przetwarzania fonologicznego. Dysleksja manifestuje się różnorodnymi trudnościami w odniesieniu do form komunikacji językowej, często oprócz trudności w czytaniu dodatkowo pojawiają się poważne trudności w opanowaniu pisania i poprawnej pisowni (za: International Dyslexia Association; Bogdanowicz).

Pisząc o specyficznych trudnościach w uczeniu się, w międzynarodowej klasyfikacji chorób ICD-10 występują:

– specyficzne zaburzenia czytania (dysleksja rozwojowa),

– specyficzne zaburzenia opanowania pisowni (dysortografia),

– specyficzne zaburzenie umiejętności arytmetycznych (dyskalkulia),

– inne zaburzenia rozwojowe umiejętności szkolnych, w tym trudności w zakresie rozwoju funkcji motorycznych (dysgrafia).

W celu zdiagnozowania dysleksji, należy wykonać szereg badań obejmujących poniższe obszary:

I – ocena umiejętności szkolnych – dokonywana przez nauczyciela w klasie lub pedagoga,

II – ocena rozwoju intelektualnego – dokonywana przez psychologa,

III – ocena rozwoju psychomotorycznego – w celu diagnozy przyczyn trudności,

IV – ocena sfery językowego funkcjonowania – dokonywana przez logopedę,

V – badania obiektywne, w tym badania słuchu (ważne są badania w kierunku Centralnego Przetwarzania Słuchowego).

Jeśli dziecko wymaga dodatkowych badań lub konsultacji, dobiera się je indywidualnie.

Diagnozę Dysleksji mogą przeprowadzać Publiczne Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne. W naszym Centrum Terapeutycznym oferujemy terapię dla dzieci z diagnozą RYZYKA DYSLEKSJI lub DYSLEKSJI. W celu umówienia BEZPŁATNEJ konsultacji ze specjalistą, który prowadzi tego typu terapie prosimy o kontakt tel. 690 177 055 lub centrumterapeutyczne.pultusk@gmail.com