690 177 055 lub (23) 6923649 centrumterapeutyczne.pultusk@gmail.com

Neurologopedia

Neurologopedia jest specjalizacją w zakresie logopedii obejmującą diagnozę i terapię osób z uszkodzeniami neurologicznymi, zespołami genetycznymi, całościowymi zaburzeniami rozwoju i komunikacji. Stanowi interdyscyplinarną dziedzinę teorii i praktyki łącząc zjawiska anatomiczno-fizjologiczne, psychiczne i językowe. W związku z tym specjalista Neurologopeda pozostaje w ścisłym kontakcie z lekarzami, psychologami, pedagogami w celu stworzenia całościowego modelu opieki i wsparcia osobie potrzebującej.

Dla kogo przeznaczona jest terapia neurologopedyczna?

Terapia neurologopedyczna obejmuje swoim zasięgiem zarówno noworodki, dzieci jak i osoby dorosłe czy w podeszłym wieku. Skierowana jest szczególnie do osób:

– z zaburzeniami neurologicznymi,

– zespołami genetycznymi, np. Zespołem Downa, Zespołem Touretta, Zespołem Angelmana, Zespołem Retta, Zespołem Wolfa-Hirshorna,

– z chorobami metabolicznymi, które mogą opóźniać rozwój psychiczno-ruchowy dziecka,

– z zaburzeniami karmienia, w tym gryzienia, żucia, połykania, nietolerancji smakowej, nadwrażliwości i wybiórczości pokarmowej,

– z zaburzeniami ssania piersi w okresie noworodkowym czy karmienia za pomocą butelki,

– karmionych alternatywnie (sonda, PEG)

– z całościowymi zaburzeniami rozwoju, autyzmem, spektrum ASD,

– z Zespołem Aspergera,

– z mutyzmem,

– niemówiących,

– nadmiernie śliniących się,

– jąkających się i z niepłynnością mówienia,

– z opóźnieniem psychoruchowym,

– niedotlenionych okołoporodowo, wcześniaków

– dorosłych po urazach mechanicznych, wypadkach komunikacyjnych,

– dorosłych po udarach,

– dorosłych, które na skutek róznych chorób tracą umiejętność samodzielnego jedzenia lub werbalnego komunikowania się, w celu wspomagania zaburzonych funkcji.

Na czym polega terapia neurolgoopedyczna?

Terapia neurolgoopedyczna jest całościowym programowaniem, budowaniem lub usprawnianiem funkcji językowo-poznawczych, których tworzenie lub dojrzewania zostało zaburzone. Obejmuje pracę nad komunikacją jezykową dopasowaną do stanu i możliwości pacjenta. W zależności od tego może być realizowana werbalnie, wówczas w terapii dąży się do maksymalnego usprawniania kompleksu oddechowo-fonacyjno-artykulacyjnego w celu uruchomienia mowy werbalnej. Jeśli jest to niemożliwe, rozwija się systemy komunikacji alternatywnej (AAC), za pomocą których pacjent może skutecznie porozumiewać się z otoczeniem. Ponadto terapia neurolgoopedyczna w dużym obszarze zajmuje się trennigiem karmienia, zarówno dzieci jak i dorosłych. Neurologopeda pracuje zarówno z noworodkami, które mają trudności w efektywnym ssaniu piersi, ale także z niemowlętami przejawiającymi nadwrażliwości i nietoleracje smakowe, aż do dzieci i dorosłych, którzy nie potrafią samodzielnie spożywać posiłków. Neurologopeda stosuje zindywidualizowane metody i formy pracy, często wspomagając się specjalistycznymi akcesoriami typu kubki, łyżeczki, gryzaki, które ułatwiają osiągnięcie pożądanego celu.

Jak przygotować się do wizyty u Neurolgoopedy?

Przed skorzystaniem z konsultacji neurologopedycznej, należy zgromadzić wszystkie dokumenty medyczne (w tym książeczka zdrowia) i psychologiczno-pedagogiczne dotyczące przeszłości dziecka lub osoby dorosłej. Neurologopeda z pewnością przeanalizuje dotychczasowe wyniki badań, które dadzą mu wiele cennych informacji o stanie pacjenta i jego przeszłości, a także o tempie zmian i rozwoju. Specjalista z pewnością będzie zadawać pytania dotyczące przeszłości pacjenta, a w przypadku dziecka będzie dopytywać o okres przedporodowy, okołoporodowy i dotychczasowy rozwój poznawczy, motoryczny, intelektualny i społeczny.

W celu umówienia BEZPŁATNEJ konsultacji w naszym gabinecie, nie potrzeba skierowania od lekarza, ani też żadnego innego dokumentu. Wystarczy skontaktować się telefonicznie lub mailowo, FB i umówić na wizytę.

Jak długo należy korzystać z terapii neurolgoopedycznej?

W związku z tym, że terapia neurologopedyczna ukierunkowana jest na usprawnianie zaburzonych funkcji osób z uszkodzeniami neurologicznymi, przewlekłymi, powinna być prowadzona ciągle i systematycznie. W zależności od etapu rozwojowego dziecka, poszczególne programy terapeutyczne są modyfikowane i dopasowywane do sfery najbliższego rozwoju.