690 177 055 lub (23) 6923649 centrumterapeutyczne.pultusk@gmail.com

Logopedia

Logopedia – nauka o kształtowaniu prawidłowej mowy, usuwaniu wad wymowy oraz nauczaniu mowy w przypadku jej braku (I.Styczek).

Dla kogo przeznaczona jest terapia logopedyczna?

 

Terapia logopedyczna skierowana jest do dzieci i dorosłych, którzy mają trudności w zakresie językowego porozumiewania się. Głównym zainteresowaniem jej oddziaływań są osoby, które prezentują wady wymowy, trudności w zakresie prawidłowego oddechu i fonacji. Ponadto wśród odbiorców mogą znależć się osoby chcące pracować nad swoim głosem, dykcją i impostacją.

 

Kiedy należy wybrać się do logopedy?

 

Wczesna diagnoza i terapia daje dziecku szansę na lepszy rozwój i funkcjonowanie w życiu.

Okres niemowlęcy

 • dziecko w wieku ok 6-7 miesiąca nie powtarza sylab (nie gaworzy), np. ma ma ma, ba ba ba, jest ciche, mało wokalizuje
 • ma problemy z żuciem i połykaniem pokarmów podawanych łyżeczką (po 4 m-cu życia), w kolejnych etapach karmienia nie toleruje pokarmów grudkowatych, a jedynie miksowane w formie papek
 • ok 9 miesiąca życia brak gestu wskazywania palcem
 • po 10 miesiącu życia brak gestów społecznych takich jak m.in.pa-pa, kosi-kosi

Rodzicu pamiętaj! Dziecko żując poakrmy stałe ćwiczy aparat artykulacyjny.

 

Około 12 miesiąca życia

 • dziecko nie wypowiada przynajmniej 3-5 słów ze znaczeniem oraz nie prezentuje wyrazów dźwiękonaśladowczych np. hau, miau
 • ma problemy z żuciem pokarmów stałych, piciem z kubka

 

W drugim roku życia

 • dziecko nie jest aktywne werbalnie (ok 2 r.ż. dziecko powinno posługiwać się ok 150 wyrazami), a jedynie komunikuje się gestami
 • nie próbuje śpiewać, nucić melodii
 • nie potrafi się samodzielnie bawić, a jedynie rozrzuca zabawki, w zachowaniu przejawia się nadpobudliwość ruchowa
 • nie potrafi żuć, zgarniać pokarmów z łyżeczki, pić z kubka otwartego

 

W trzecim roku życia

 • dziecko nie jest aktywne werbalnie i nie próbuje nazywać swojego otoczenia,
 • nie buduje zdań, a jedynie posługuje się w komunikacji gestami,
 • problemy z żuciem, oddgryzaniem, piciem
 • nie wypowiada samogłosek, a także następujacych głosek, które dziecko w tym wieku opanowuje: p, pi, b, bi, m, mi, n, ni, k, ki, g, gi, l, li, ś, ź, ć, dź
 • dziecko nieprawidłowo realizuje głoski np. z językiem wsuniętym między zęby
 • nie biega, nie skacze, nie wchodzi po schodach, nie jest aktywne ruchowo
 • ma problemy z żuciem pokarmów stałych, piciem z kubka otwartego lub za pomocą słomki

 

Dziecko 4-letnie

 • nie pojawiają się głoski s, z, c, dz
 • głoski realizowane są nieprawidłowo, np. międzyzębowo
 • głoska l realizowana jest jako j, dziecko mówi: „jaja” zamiast „lala”
 • dziecko zamienia głoski k,ki, g,gi na t,ti, d,di lub odwrotnie

 

Dziecko 5-6 letnie

 • nie wypowiada głosek sz, ż, cz, dż
 • po ukończeniu 6 r.ż. nie wypowiada głoski r
 • ok 7 r.ż nie opanował wszystkich głosek systemowych lub niektóre z nich wypowiada niezgodnie z normą

 

Rodzicu, jeśli niepokoi Cię rozwój artykulacji twojego dziecka lub masz pewne wątpliwości, zapraszamy do naszego Centrum Terapeutycznego na bezpłatną konsultację ze specjalistą. Można umówić się na nią telefonicznie 690 177 055

lub mailowo: mailto:centrumterapeutyczne.pultusk@gmail.com