690 177 055 lub (23) 6923649 centrumterapeutyczne.pultusk@gmail.com

Marlena Uchrońska

Marlena Uchrońska – logopeda, terapeuta pedagogiczny, oligofrenopedagog, biblioterapeuta

Jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego na wydziale pedagogicznym, absolwentką logopedii, obecnie studentka  na  studiach podyplomowych – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) oraz edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i Zespołem Aspergera.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała dzięki pracy w szkole oraz podczas praktyk w domu dziecka, poradni psychologiczno-pedagogicznej, szkole, szpitalach i gabinetach logopedycznych. Prowadziła terapię dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, z niedostosowaniem społecznym, z autyzmem.

Swoją wiedzę uzupełnia podczas obecności na szkoleniach oraz konferencjach obejmujących tematykę logopedyczną i pedagogiczną.