690 177 055 lub (23) 6923649 centrumterapeutyczne.pultusk@gmail.com

Maria Zaremba

Maria Zaremba – pedagog, terapeuta pedagogiczny, terapeuta integracji sensorycznej, filolog.

Prowadzi zajęcia z zakresu: diagnozy i terapii integracji sensorycznej, terapii pedagogicznej, terapii metodą EEG neurobiofeedback.

Wykształcenie

 • Uniwersytet Warszawski Filia w Białymstoku – pedagogika
 • Uniwersytet Warszawski – filologia polska
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku – terapia pedagogiczna

Kursy, szkolenia, warsztaty

 • „Od diagnozy do sukcesu edukacyjnego. Jak pracować z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”,
 • studium przeciwdziałania uzależnieniom,
 • „Pedagog XXI wieku – wiedza, talent, umiejętności”
 • II stopień w zakresie kinezjologii edukacyjnej,
 • studium o prawach dziecka i przemocy w rodzinie,
 • studium terapii rodzin,
 • liczne warsztaty nt. edukacji prozdrowotnej,
 • „Negocjacje i mediacje – zapobieganie i przeciwdziałanie agresji”,
 • warsztaty przygotowujące do realizacji programów profilaktycznych: „Sobą być. Dobrze żyć”, „Elementarz. Siedem kroków”, „Program domowych detektywów. Jaś i Małgosia na tropie”, „Fantastyczne możliwości”,
 • warsztaty „Interwencja wobec ucznia eksperymentującego ze środkami psychoaktywnymi”,
 • „Autyzm – od dzieciństwa do dorosłości”,
 • szkolenie na egzaminatora OKE,
 • „System pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole w świetle obowiązujących przepisów”,
 • liczne zajęć warsztatowe rozwijające kompetencje wychowawcze ,
 • „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie” – certyfikat,
 • terapia metodą EEGneurobiofeedback,
 • terapia integracji sensorycznej II st.

W centrum Pani Maria prowadzi zajęcia z terapii Integracji Sensorycznej, która przeznaczona jest głównie dla dzieci o prawidłowym rozwoju intelektualnym w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (w tym dzieci z grupy ryzyka „dysleksji”, nadpobudliwych, nadruchliwych), ale także dla dzieci autystycznych, z mózgowym porażeniem dziecięcym, niedowidzących oraz niepełnosprawnych intelektualnie.

Terapia SI poprawia funkcjonowanie centralnego układu nerwowego( mózgu) dziecka i wpływa na zmianę jego zachowania w sferze motorycznej (kształtuje prawidłowe napięcie mięśniowe i koordynację ruchową), emocjonalnej oraz poprawia umiejętności językowe i poznawcze, a przede wszystkim wpływa na lepszą efektywność uczenia się przez dziecko.

Jeśli obserwujesz u swojego dziecka:

 • wzmożoną lub obniżoną wrażliwość na bodźce (nadmierne poszukiwanie lub unikanie wrażeń zmysłowych),
 • niewłaściwy poziom koncentracji uwagi (rozpraszalność  uwagi, problem z koncentracją),
 • obniżony poziom koordynacji ruchowej (problemy ruchowe, niezgrabność ruchowa, niechęć do rysowania itp.)
 • opóźniony rozwój mowy (mowa niewyraźna, mały zasób słów),
 • nieprawidłowy poziom aktywności ruchowej (wzmożone zapotrzebowanie na ruch lub odwrotnie),
 • trudnościami w zachowaniu (duża emocjonalność),

to sygnał, że potrzebuje ono systematycznej terapii…