690 177 055 lub (23) 6923649 centrumterapeutyczne.pultusk@gmail.com

Małgorzata Stańkowska (Lisiecka)

Stawiając dobro dziecka na pierwszym miejscu, wstąpiłam również w szeregi Fundacji Herosi…

 

Małgorzata Lisiecka – Dyplomowany logopeda ogólny i kliniczny, nauczyciel języka polskiego, certyfikowany trener umiejętności społecznych, terapeuta ręki.

  Ukończyłam kierunek logopedia ogólna i kliniczna realizowany na Uniwersytecie Warszawskim oraz Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Mam doświadczenie w pracy zarówno z dziećmi jak i z dorosłymi. Praktykę zawodową zdobyłam m.in na oddziałach neonatologicznych, neurologicznych i dziecięcych Szpitala Dziecięcego przy ul. Niekłańskiej oraz Szpitali przy ul. Banacha i Lindleya. Na oddziałach szpitalnych zdobyłam bogate doświadczenie w pracy z dziećmi z m.in. z wadą słuchu i uszkodzeniami neurologicznymi. Zdobyłam również bardzo dużą praktykę w pracy z dorosłymi po udarach, wypadkach komunikacyjnych oraz ze schorzeniami neurologicznymi. Mam również duże doświadczenie w pracy z osobami po laryngektomii (usunięciu krtani), które zdobyłam w Klinice Otolaryngologicznej Szpitala przy ul.Banacha. Praktykę zawodową zdobyłam również prowadząc diagnozę i terapię dzieci i młodzieży w licznych placówkach prywatnych i oświatowych, w tym: Poradnia Logopedyczna LOGANN, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna TOP, Szkoła Podstawowa nr 336 w Warszawie, Szkoła Podstawowa nr 340 w Warszawie, Przedszkole ,,Akademia Pana Kleksa” w Warszawie, Przedszkole ,,Maluch” w Nadarzynie, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna przy ul.Otwockiej w Warszawie. W placówkach tych nabyłam praktykę w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu, dziećmi jąkającymi się oraz z dziećmi z potrzebami kształcenia specjalnego. Prowadziłam hospitacje logopedyczne na oddziale dziecięcym Szpitala im J. Bogdanowicza w Warszawie oraz badania przesiewowe w Przedszkolu ,,Milusin” w Warszawie.

  Stawiając dobro dziecka na pierwszym miejscu, wstąpiłam również w szeregi Fundacji Herosi; w ramach działalności w Fundacji prowadziłam zajęcia z Dziećmi z Oddziału Onkologicznego Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie oraz z podopiecznymi Domu Dziecka Zgromadzeniu Sióstr Franciszkanek w Warszawie. W szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi odbyłam praktyki nauczycielskie uprawniające mnie do nauczania języka polskiego. Ukończyłam liczne szkolenia i kursy, uprawniające mnie m.in.  do prowadzenia Treningu Umiejętności Społecznych. Zdobyłam certyfikat z języka angielskiego na poziomie B2. Z racji zainteresowania tematyką uszkodzeń słuchu odbyłam praktykę w Fundacji ECHO w Warszawie, niebawem rozpocznę specjalizację surdologopedyczną. Pracowałam także w Ośrodku Rehabilitacji ,,PIO” w Pułtusku, gdzie prowadziłam terapię logopedyczną dzieci i dorosłych. Aktualnie zawodowo spełniam się jako jedna z grona wykwalifikowanych specjalistów Centrum Terapeutycznego Aleksandry Kaczyńskiej w Pułtusku, prowadząc diagnozę i terapię dzieci, młodzieży i dorosłych. Z racji dynamicznego rozwoju Centrum, w niedalekiej przyszłości planuję rozpocząć kolejne etapy kształcenia, o których już niebawem dowiedzą się Państwo z Naszej strony.

W jaki sposób zajęcia grupowe mogą rozwinąć moje dziecko?

Zajęcia grupowe są jedną z oferowanych form stymulacji społecznej młodego człowieka. W zależności od formy grupy i ukierunkowania, mogą stanowić doskonałą bazę do rozwoju umiejętności i relacji społecznych. Podążając za potrzebami dzieci postanowiliśmy w naszym Centrum stworzyć ofertę zajęć grupowych w zakresie kilku obszarów...

W jaki sposób zajęcia grupowe mogą rozwinąć moje dziecko?

Specyficzne trudności w uczeniu się – czym są i jak je rozpoznać?

W praktyce terapeutycznej, coraz więcej obserwuje się przypadków dzieci z różnorodnymi trudnościami w uczeniu się. Współczesna neurodydaktyka potrafi zdiagnozować te trudności i pomóc młodemu człowiekowi przejść przez często trudne wyzwania edukacyjne, a rodzicowi daje różnorodne rozwiązania wspierające edukację swojego dziecka. Wśród specyficznych trudności w...

Specyficzne trudności w uczeniu się – czym są i jak je rozpoznać?

„Pamiętam frustrację, gdy nie byłam w stanie mówić w wieku trzech lat. To powodowało, że często wpadałam w furię. Rozumiałam, co mówią ludzie, ale nie mogłam wydobyć słów na zewnątrz. To było jak wielkie zająknięcie i rozpoczęcie słów było trudne… pamiętam własne logiczne myślenie,...

AAC a autyzm

Depresja

W Polsce na depresję choruje około 1,5 mln osób!  Warto w tym miejscu podkreślić, że co drugi Polak nie podejmuje walki z tą śmiertelnie niebezpieczną chorobą, która coraz częściej dotyka również seniorów. Zgodnie z danymi uzyskanymi przez Fundację ITAKA, w 2015 roku ponad 5,5 tysiąca Polaków...

Depresja

O istnieniu zaburzeń integracji sensorycznej wnioskujemy wtedy, gdy obserwujemy ich zewnętrzne objawy. Oznacza to, że procesów tych nie możemy zaobserwować bezpośrednio w mózgu. Wywiad z rodzicem na temat rozwoju dziecka, niepokojących objawów, jego ogólnego funkcjonowania oraz wykonanie specjalistycznych prób i obserwacji, daje nam możliwość...

Integracja sensoryczna- wskaźniki zaburzeń

Przesiewowe Badania Logopedyczne

    PROGRAM PRZESIEWOWYCH BADAŃ LOGOPEDYCZNYCH Centrum Terapeutyczne Aleksandra Kaczyńska nawiązało współprace ze Szkołą Podstawową nr 4 w Pułtusku. Od 2 września do 30.10.2016r. zespół terapeutów w porozumieniu i za zgodą Dyrektora będzie wykonywał bezpłatne przesiewowe badania logopedyczne na terenie SP4. Założenia programowe: Program...

Przesiewowe Badania Logopedyczne

Moje dziecko słyszy, ale nie rozumie, czyli o zaburzeniach słuchu fonematycznego słów kilka. Słuch fonematyczny, inaczej zwany fonemowym oznacza przystosowanie układu słuchowego do właściwości fonologicznych danego języka i umożliwienie różnicowania dźwięków mowy, ich analizę i syntezę. Słuch fonematyczny jest odpowiedzialny za możliwość wyodrębniania z...

Słuch fonematyczny

Wpływ hipoterapii na rozwój mowy dziecka

Wpływ hipoterapii na rozwój mowy dziecka. Czym jest hipoterapia? Hipoterapia to działania mające na celu przywracanie zdrowia i sprawności przy pomocy konia i jazdy konnej. Metoda opiera się na wzajemnych relacjach kinetycznych, występujących pomiędzy poruszającym się koniem, a siedzącym na nim pacjentem. Hipoterapia przynosi...

Wpływ hipoterapii na rozwój mowy dziecka

Od umiejętności ssania do mówienia, czyli jak efektywne karmienie w okresie noworodkowym wpływa na pracę narządów artykulacyjnych? Noworodek rodzi się z bazą odruchów wrodzonych, które pozwalają mu przetrwać pierwszy okres życia oraz przystosować się do nowego środowiska. Wśród nich są również odruchowe reakcje oralne,...

Od umiejętności ssania do mówienia

Warto znać objawy autyzmu, aby mieć szansę wcześnie go rozpoznać. Bycie świadomym to jeden z kluczy do sukcesu. Poniżej kilka symptomów, które mogą wskazywać, na fakt, że dziecko znajduje się w grupie ryzyka. Znajomość objawów i zrozumienie ich jest szansą na pomoc osobie z...

Autyzm