690 177 055 lub (23) 6923649 centrumterapeutyczne.pultusk@gmail.com

Joanna Marjańska

 

„Przez trudy do gwiazd”

 

  Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie (Wydział Pedagogiczny; specjalność: pedagogika rewalidacyjna; specjalizacja: surdopedagogika). Ukończone studia podyplomowe na Wydziale Pedagogicznym w Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora w Pułtusku; kierunek: pedagogika, specjalność: edukacja elementarna  (przedszkolna i wczesnoszkolna) z terapią pedagogiczną. Kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Ciechanowie.

  Pracowałam jako wychowawca na świetlicach środowiskowych „Słonecznikowa Brać” i „Słoneczny Zaułek” Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku. Realizowałam zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pn. „Przystań, do której mogę wrócić” w świetlicach środowiskowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku. Znam również doskonale pracę wychowawcy przedszkola, gdyż pełniłam ową rolę w Niepublicznym Przedszkolu „Bajkowy Dom” w Jabłonnie. Obecnie jestem czynnym nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Jabłonnie.

  Swoją działalność od 2003 roku związałam ze Stowarzyszeniem Osób Niepełnoprawnych i ich Przyjaciół (KLIKA) z siedzibą w Krakowie (referencje do opieki nad osobą niepełnosprawną). Byłam wolontariuszką w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Anny Karłowicz w Pułtusku. Praktyki zdobyłam na półkoloniach w świetlicy środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku zorganizowanych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Opracowałam wówczas program zajęć z profilaktyki uzależnień w ramach obchodów Miesiąca Profilaktyki Lokalnej. Miałam swój udział w opracowywaniu Projektu profilaktycznego Słuchaj, wybierz, zapamiętaj skierowanego do dzieci i młodzieży ze świetlic środowiskowych MOPS w Pułtusku. Stworzyłam projekt Programu psychoedukacyjnego Wzmacnianie poczucia własnej wartości dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych.

Brałam udział w różnych warsztatach i szkoleniach, miedzy innymi:

– kurs wychowawców kolonijnych;

udział w programie szkoleniowym: Program zajęć interdyscyplinarnych przygotowujących do realizacji działań z zakresu ochrony dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym i profesjonalizacji metod pracy z dzieckiem, które jest ofiarą przemocy w rodzinie, zorganizowanym przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie;

kurs stopnia I w zakresie Ruchu Rozwijającego W. Sherborne;

– udział w szkoleniu Przeciwdziałanie przemocy w środowisku lokalnym w oparciu o przepisy obowiązującego prawa, zorganizowanym przez Studio Profilaktyki Społecznej w Krakowie;

warsztaty metodyczne Wykorzystanie muzyki w pracy z grupą przedszkolną, zorganizowane przez Centrum Szkoleniowe KLANZA w Warszawie;

warsztaty: Zabawy badawcze w przedszkolu, zorganizowane przez Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno- Społecznych i Szkoleń w Warszawie oraz Centrum Nauki Kopernik w Warszawie;

– udział w warsztatach: Zabawa w teatr prowadzonych przez Zbigniewa Wójcika;

– kurs internetowy Wydawnictwa Pedagogicznego OPERON „Uczyć czytania przez zabawę”;

warsztaty „Pastelowy świat- techniki plastyczne w pracy twórczej z dzieckiem” oraz „Tuszem malowane- techniki plastyczne w pracy twórczej z grupą” KREDKA Pracownia Twórczego Rozwoju Dziecka w Warszawie;

– szkolenie „Praca z uczniem z zespołem Aspergera” Centrum Edukacyjne GRONO w Warszawie;

koordynacja realizacji programu pilotażowego kursu ORTOGRAFIA INACZEJ Europejskiego Instytutu Szkoleniowego EIS w Dąbrowie Górniczej;

szkolenie „Ocenianie wspierające rozwój uczniów” Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie;

warsztaty „Edukacja matematyczna dzieci cz. I” według koncepcji prof. Dr hab. Edyty Gruszczyk- Kolczyńskiej prowadzone przez p. Ewę Zielińską;

warsztaty „Metody integracyjne w pracy z grupa- wprowadzenie do pedagogiki zabawy- wybrane elementy” Centrum Szkoleniowe KLANZA w Warszawie;

– szkolenie „Neurodydaktyka w praktyce szkolnej” Centrum Edukacyjne GRONO w Warszawie;

warsztaty terapeutyczno- muzyczne „Terapia muzyka ludową i ruchem” metodą Dyscyplina bez nakazów- muzyczna Inspiracja Agnieszka Chartanowicz  Gdańsk.

Moje zainteresowania to książki, film, muzyka, taniec, gotowanie, sztuka.

 

 

10buzia