690 177 055 lub (23) 6923649 centrumterapeutyczne.pultusk@gmail.com

Aneta Zglec

 

Stanowczość, spokój i opanowanie charakteryzuje jej podejście do pracy. Sama o sobie mówi, że jest  logopedą od zadań specjalnych.

 

Aneta Zglec – pedagog specjalny, logopeda, terapeuta pedagogiczny, terapeuta wczesnej interwencji oraz wczesnego wspomagania dziecka, a także specjalista w zakresie komunikacji alternatywnej i wspomagającej. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej (pedagogika specjalna, logopedia, terapia pedagogiczna, wczesna interwencja oraz wczesne wspomaganie rodziny), a także Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (porozumiewanie się osób niemówiących – komunikacja alternatywna i wspomagająca).

Swoje dotychczasowe doświadczenie logopedyczne zdobyła podczas licznych praktyk zawodowych na terenie Polski. Dodatkowo brała udział w praktykach w Centrum Zdrowia Dziecka, Instytucie Matki i Dziecka, Szpitalu Grochowskim i wielu innych miejscach związanych z praktyką zawodową. Do tej pory pracowała jako logopeda w Niepublicznym Przedszkolu „Maja” w Rząśniku, Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Nowych Budach oraz Publicznej Szkole Podstawowej im. Piotra Kulasińskiego w Trzciance, Niepublicznym Przedszkolu „Kubuś i Przyjaciele” w Wyszkowie, a także w Zespole Wczesnego Wspomagania Rozwoju w Niepublicznej Szkole Podstawowej przy FPLzN. Do 2017 r. pracowała jako logopeda, terapeuta pedagogiczny oraz specjalista AAC w Poradni Logopedyczno-Specjalistycznej Logo Medic w Wyszkowie. Obecnie sprawuje opiekę logopedyczną oraz opiekę w zakresie komunikacji alternatywnej i wspomagającej nad dziećmi w Niepublicznej Szkole Podstawowej przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami w Warszawie oraz w Centrum Terapeutycznym Aleksandry Kaczyńskiej w Pułtusku. Regularnie uczestniczy również w  wyjazdowych turnusach logopedyczno-neurologopedycznych jako terapeuta.

Największą pasją Anety w obszarze logopedii jest komunikacji alternatywna i wspomagająca, a także stymulacja ustno-twarzowa z uwzględnieniem treningu karmienia oraz kinesiotapingu. W swojej pracy stara się postrzegać pacjenta całościowo oraz dobierać oddziaływania indywidualnie do potrzeb pacjenta oraz rodzica.

Odbyła liczne szkolenia:       

 

 • uczestnictwo w szkoleniu z zakresu „Wprowadzanie AAC u osób z wieloraką niepełnosprawnością” – stopień 2
 • uczestnictwo w szkoleniu z zakresu „Ankyloglossia i noworodków i niemowląt. Diagnoza i terapia”
 • uczestnictwo w szkoleniu z zakresu „Wczesna diagnoza i stymulacja logopedyczna u noworodków i niemowląt”
 • uczestnictwo w szkoleniu z zakresu „Terapia manualna w logopedii”
 • uczestnictwo w szkoleniu z zakresu „Wprowadzanie AAC u osób z wieloraką niepełnosprawnością” – stopień 1
 • uczestnictwo w szkoleniu z zakresu ” Wspomaganie karmienia dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym”
 • uczestnictwo w szkoleniu z zakresu „Podejście Verba; Behavior (VB) w zastosowaniem narzędzia VB-MAPP”
 • uczestnictwo w szkoleniu z zakresu „K -taping w logopedii”
 • uczestnictwo w szkoleniu z zakresu ” Strategie postępowania logopedycznego w terapii AWI”
 • uczestnictwo w szkoleniu z zakresu ” Guguhopla. Od zabawy do mówienia. Od samogłoski do zdania obrazkowo-literowego”
 • uczestnictwo w szkoleniu z zakresu „Terapia PNF w dysfunkcjach zewnętrznych i wewnętrzno-oralnych
 • uczestnictwo w szkoleniu z zakresu „PECS – poziom I”
 • uczestnictwo w szkoleniu z zakresu „Komunikacja alternatywna i wspomagająca cz. 1 oraz2”
 • Uczestnictwo w szkoleniu z zakresu ” Terapia małego dziecka z autyzmem”
 • Uczestnictwo w szkoleniu z zakresu „Manipulacje ustno twarzowe – techniki  usprawniające narządy mowy i redukujące ból”
 • Uczestnictwo w szkoleniu z zakresu „Terapia sensomotoryczna i korekta dysfunkcji ustno-twarzowych”
 • Uczestnictwo w szkoleniu z zakresu „Karmienia małego dziecka w aspekcie logopedycznym”
 • Uczestnictwo w wykładzie z zakresu „Zaburzeń przetwarzania słuchowego, czyli audiogram prawidłowy a dziecko nie słyszy”
 • Szkolenie „Terapia wad wymowy. Wywoływanie i utrwalanie głosek”
 • Szkolenie „Terapia ręki w pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami
 • edukacyjnymi”
 • Szkolenie „Nadwrażliwość dotykowa jamy ustnej u dzieci”
 • Szkolenie w zakresie wykorzystania „Elementów metody Werbo-Tonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej” /cz.1/
 • Szkolenie w zakresie prowadzenia zajęć według programu Ruch dla Uczenia się (Move to learn)
 • Szkolenie z zakresu programu wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej wg L. Wygostkiego (Klucz do Uczenia się)

 

W Centrum Terapeutycznym prowadzi terapię logopedyczną, AAC, trening karmienia, zajęcia pedagogiczne, terapię dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera. Uczestniczy również w  wyjazdowych turnusach logopedyczno-neurologopedycznych jako terapeuta.

13394148_1089737297751625_6321700193625863859_n1