690 177 055 lub (23) 6923649 centrumterapeutyczne.pultusk@gmail.com

Aleksandra Kaczyńska

 

Ciężka praca, zaangażowanie i chęć niesienia kompleksowej pomocy osobom z różnymi wyzwaniami spowodowały, że ukończyła kilka kierunków studiów.

 

     Aleksandra Kaczyńska– założycielka centrum terapeutycznego w Pułtusku. Ukończyła Akademię Pedagogiki Specjalnej im.M.Grzegorzewskiej w Warszawie, Uniwersytet SWPS, Policealne Studium Medyczne w Warszawie.

 Z wykształcenia jest pedagogiem specjalnym, surdopedagogiem, terapeutą pedagogicznym, protetykiem słuchu, logopedą, a przede wszystkim surdologopedą, neurologopedą. Dodatkowo ukończyła wiele kursów i szkoleń kwalifikacyjnych, dzięki czemu jest certyfikowanym terapeutą ręki, terapeutą widzenia,  terapeutą taktylnym, diagnostą w zakresie dysleksji i trudności w uczeniu się, trenerem umiejętności społecznych, specjalistą od Alternatywnych i Wspomagających Metod Komunikacji, nauczycielem symultaniczno-sekwencyjnej metody nauki czytania, diagnostą pedagogicznym w zakresie Centralnych Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego (CAPD), diagnostą Profilem Psychoedukacyjnym Schoplera PEP-R, trenerem umiejętności karmienia. W trakcie dotychczasowego doświadczenia zawodowego odbyła staże krajowe i zagraniczne. Praktykowała w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSW na oddziale neonatologicznym, Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im.prof.Orłowskiego, Instytucie „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”, Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim, Centrum Kompleksowej Rehabilitacji CKR w Konstancinie, Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie, Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach, a obecnie dużo czasu poświęca pracy z pacjentami w Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warszawie. Wśród placówek pedagogiczno-oświatowych miała przyjemność odbycia stażu w następujących miejscach: Specjalistyczna Poradnia „TOP” w Warszawie, Instytut Głuchoniemych przy pl.Trzech Krzyży w Warszawie, Psychologiczno-Pedagogiczne Poradnie na terenie kilku województw (mazowieckiego, śląskiego, świętokrzyskiego, pomorskiego), Specjalny Ośrodek Wychowawczy TPD Helenów, Zespół Szkół Specjalnych im.A.Lechowicz, Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabosłyszących przy ul.Zakroczymskiej w Warszawie, Zespół Szkolno-Przedszkolny dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących w Katowicach, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kielcach, Centrum Wczesnej Interwencji KROK PO KROKU w Warszawie, Centrum Rehabilitacji Dziecięcej „Maluch”. Pracowała w Poradni Rehabilitacyjnej dla Dzieci i Młodzieży w Warszawie, zajmując stanowisko Neurologopedy, gdzie była częścią zespołu diagnostyczno-terapeutycznego prowadzącego dzieci od pierwszego miesiąca życia. Pracowała również jako nauczyciel-pedagog specjalny w Szkole z Oddziałami Integracyjnymi, gdzie miała okazję wspierać rozwój dzieci ze specjalnymi potrzebami. W zakresie diagnozy i terapii współpracowała z Ośrodkiem Rehabilitacji „PIO” w Pułtusku, a obecnie przyjmuje pacjentów w swoim centrum terapeutycznym. Równolegle zaangażowała się w pracę na rzecz innych osób, spełniając się jako wolontariuszka Fundacji dla dzieci Niesłyszących „Echo” w Warszawie, ale także wspomagała swoimi konsultacjami Fundację Rodziny Waksmundzkich „Projan”, z którą związana jest do dziś. Na stałe współpracuje z Centrum Terapeutycznym „Uniquecenter” z Warszawy, gdzie ma przyjemność pracować w systemie turnusowym jako terapeuta-neurologopeda z dziećmi z całego świata, korzystając z najnowszych rozwiązań terapeutycznych i innowacyjnych pomocy. Ponadto związana jest z Centrum Protezowania i Rehabilitacji Słuchu FONETIKA Aleksandry Stojak, z którym współpracuje w zakresie badań słuchu, terapii słuchowych, ale także szkoleń specjalistycznych z zakresu surdopedagogiki i surdologopedii. Od niedawna dołączyła do zespołu specjalistów Niepublicznej Poradni „INSPIRACJA”, gdzie prowadzi diagnozę i terapię neurologopedyczną.

     Oprócz działalności praktycznej nasza terapeutka prężnie działa w zakresie pracy dydaktycznej. Współpracuje ze Szkoła Wyższą Przymierza Rodzin w Warszawie oraz Uniwersytetem SWPS, prowadząc wykłady i praktyki dla studentów studiów podyplomowych, również na terenie Centrum Terapeutycznego w Pułtusku. Jest autorką narzędzi diagnostycznych, a we współpracy z Centrum FONETIKA opracowała „Arkusz pedagogiczny do badania dzieci z Centralnymi Zaburzeniami Przetwarzania Słuchowego”, który okazał się cenioną przez nauczycieli pomocą diagnostyczną. Przeprowadziła liczne szkolenia i warsztaty m.in. dla: Portalu zrzeszającego logopedów LOGOPEDZI-LOGOPEDOM, witryny internetowej abcterapeutyczne.pl współpracując z Centrum Terapeutycznym Uniquecenter, firmy szkoleniowej „Cognitus”, Centrum FONETIKA, centrum terapeutyczne STAMINA z Gliwic, a także na zlecenie kilku poradni psychologiczno-pedagogicznych w Warszawie. Inicjatorka licznych projektów edukacyjnych, mających na celu szerzenie wiedzy z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej takich jak „Akademia Kompetentnego Rodzica”.

     Nasza terapeutka pragnie cały czas się rozwijać i doskonalić zawodowo, stąd uczestniczy w wielu konferencjach naukowych i szkoleniach. Dla swoich pacjentów będzie rozszerzać ofertę centrum, aby jak najbardziej zindywidualizować i zoptymalizować proces terapeutyczny. W centrum pełni rolę koordynatora zespołu terapeutów.

OLA