690 177 055 lub (23) 6923649 centrumterapeutyczne.pultusk@gmail.com

Ewelina Pieńkos

Ewelina Pieńkos – nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog, logopeda, Doświadczenie w terapii logopedycznej zdobyła w naszym Centrum podczas praktyk, ucząc się od najlepszych. Dzięki pracy z dzieci pani Ewelina zdobyła umiejętność wsłuchiwania się w potrzeby dziećmi. Jest nauczycielem i terapeutą który inspiruje i motywuje.

W swojej pracy dąży do perfekcji budując pozytywne relacje z pacjentem i rodzicami. Jest osoba bardzo empatyczną , rozumie wewnętrzny świat dziecka i wnika w jego uczucia, co warunkuje właściwy dobór metod nauczania i terapii. Powtarza, że „ dobry nauczyciel uczy, najlepszy inspiruje”.