690 177 055 lub (23) 6923649 centrumterapeutyczne.pultusk@gmail.com
W jaki sposób zajęcia grupowe mogą rozwinąć moje dziecko?

Zajęcia grupowe są jedną z oferowanych form stymulacji społecznej młodego człowieka. W zależności od formy grupy i ukierunkowania, mogą stanowić doskonałą bazę do rozwoju umiejętności i relacji społecznych. Podążając za potrzebami dzieci postanowiliśmy w naszym Centrum stworzyć ofertę zajęć grupowych w zakresie kilku obszarów...

W jaki sposób zajęcia grupowe mogą rozwinąć moje dziecko?

Specyficzne trudności w uczeniu się – czym są i jak je rozpoznać?

W praktyce terapeutycznej, coraz więcej obserwuje się przypadków dzieci z różnorodnymi trudnościami w uczeniu się. Współczesna neurodydaktyka potrafi zdiagnozować te trudności i pomóc młodemu człowiekowi przejść przez często trudne wyzwania edukacyjne, a rodzicowi daje różnorodne rozwiązania wspierające edukację swojego dziecka. Wśród specyficznych trudności w...

Specyficzne trudności w uczeniu się – czym są i jak je rozpoznać?

„Pamiętam frustrację, gdy nie byłam w stanie mówić w wieku trzech lat. To powodowało, że często wpadałam w furię. Rozumiałam, co mówią ludzie, ale nie mogłam wydobyć słów na zewnątrz. To było jak wielkie zająknięcie i rozpoczęcie słów było trudne… pamiętam własne logiczne myślenie,...

AAC a autyzm

Depresja

W Polsce na depresję choruje około 1,5 mln osób!  Warto w tym miejscu podkreślić, że co drugi Polak nie podejmuje walki z tą śmiertelnie niebezpieczną chorobą, która coraz częściej dotyka również seniorów. Zgodnie z danymi uzyskanymi przez Fundację ITAKA, w 2015 roku ponad 5,5 tysiąca Polaków...

Depresja

O istnieniu zaburzeń integracji sensorycznej wnioskujemy wtedy, gdy obserwujemy ich zewnętrzne objawy. Oznacza to, że procesów tych nie możemy zaobserwować bezpośrednio w mózgu. Wywiad z rodzicem na temat rozwoju dziecka, niepokojących objawów, jego ogólnego funkcjonowania oraz wykonanie specjalistycznych prób i obserwacji, daje nam możliwość...

Integracja sensoryczna- wskaźniki zaburzeń

Przesiewowe Badania Logopedyczne

    PROGRAM PRZESIEWOWYCH BADAŃ LOGOPEDYCZNYCH Centrum Terapeutyczne Aleksandra Kaczyńska nawiązało współprace ze Szkołą Podstawową nr 4 w Pułtusku. Od 2 września do 30.10.2016r. zespół terapeutów w porozumieniu i za zgodą Dyrektora będzie wykonywał bezpłatne przesiewowe badania logopedyczne na terenie SP4. Założenia programowe: Program...

Przesiewowe Badania Logopedyczne

Moje dziecko słyszy, ale nie rozumie, czyli o zaburzeniach słuchu fonematycznego słów kilka. Słuch fonematyczny, inaczej zwany fonemowym oznacza przystosowanie układu słuchowego do właściwości fonologicznych danego języka i umożliwienie różnicowania dźwięków mowy, ich analizę i syntezę. Słuch fonematyczny jest odpowiedzialny za możliwość wyodrębniania z...

Słuch fonematyczny