690 177 055 lub (23) 6923649 centrumterapeutyczne.pultusk@gmail.com
W jaki sposób zajęcia grupowe mogą rozwinąć moje dziecko?

W jaki sposób zajęcia grupowe mogą rozwinąć moje dziecko?

Zajęcia grupowe są jedną z oferowanych form stymulacji społecznej młodego człowieka. W zależności od formy grupy i ukierunkowania, mogą stanowić doskonałą bazę do rozwoju umiejętności i relacji społecznych. Podążając za potrzebami dzieci postanowiliśmy w naszym Centrum stworzyć ofertę zajęć grupowych w zakresie kilku obszarów funkcjonowania:
1. Grupy TUS – Treningi Umiejętności Społecznych dla dzieci w różnym wieku, mające na celu przede wszystkim wymianę doświadczeń społecznych, nawiązywania relacji z innymi członkami grupy, tworzenie i przestrzeganie wspólnych norm grupowych, wymianę doświadczeń życiowych i modelowanie zachowań powszechnie akceptowanych i stosownych do sytuacji. Trening TUS ukierunkowany jest często na dzieci z Zespołem Aspergera lub autyzmem wczesnodziecięcym, jednak przeznaczony jest dla wszystkich dzieci z jakimikolwiek trudnościami w funkcjonowaniu grupowym.

2. Logopedyczne zajęcia grupowe – ten rodzaj zajęć ma na celu przede wszystkim stymulowanie rozwoju komunikacji językowej u dzieci, które w kontakcie indywidualnym mają trudność w wypowiadaniu się. Grupa może w tym przypadku działać wysoce motywująco na dziecko. Jakość wymowy może być też lepiej kontrolowana ze względu na rówieśników. Dodatkowo małe dzieci, u których obserwujemy opóźniony rozwój komunikacji językowej mają doskonałe pole do doświadczeń społecznych i czerpią korzyści rozwojowe od innych dzieci.

3. Logorytmiczne zajęcia grupowe dla dzieci z wadą słuchu – zajęcia ukierunkowane na dzieci z wadą słuchu, łączące w swej istocie ruch ze słowem i muzyką. Barwne opowieści, rymowane wierszyki, rytmiczne piosenki są wspaniałą okazją do poznawania świata dźwięków i wzajemnego naśladownictwa. Ruch, gest i słowo połączone są we wspaniałe historie tematyczne, angażują dziecko w zabawę i naturalnie rozwijają.

4. Zajęcia grupowe ogólnorozwojowe – ten rodzaj zajęć grupowych ma na celu rozwijanie umiejętności przedszkolnych i wczesnoszkolnych. W zakres zajęć wchodzą ćwiczenia wczesnej nauki czytania, dziecięcej matematyki, elementów Integracji Sensorycznej, elementów Terapii Ręki i Treningu Grafomotorycznego, trening słuchowy. Wszystkie techniki i metody mają rozwijać w dziecku bazowe umiejętności dla dobrej nauki w szkole i zapobiegać ewentualnych trudnościom szkolnym.

Author Info

admin

No Comments

Post a Comment